2024-04


Grosserer L. F. Foghts Fond


Grosserer L. F. Foght, der døde i 1959, drev en betydelig forretning med tæpper og tekstiler. Ifølge Grosserer Foghts testamente skulle forretningen såvel som provenuet fra salget af en betydelig kunstsamling tilfalde en fond, der blev oprettet i 1960. Forretningen er efterfølgende solgt, og provenuet tilgået fonden.


Fonden støtter:

  • Klinisk lægevidenskabelig forskning - fortrinsvis indkøb af udstyr og andet materiel
  • Kunstnere inden for billedhugger- og malerkunsten, fortrinsvis uddannelse og udstillingsprojekter
  • Håndværkere inden for de fag, som grosserer Foghts virksomhed havde særlig tilknytning til, nemlig møbelsnedker-, tapetserer- og manufakturfagene – fortrinsvis uddannelse
  • Handicapgruppers aktiviteter og fornødenheder


Størrelsen af fondens legater varierer betydeligt - fra nogle få tusinde kroner til flere hundrede tusinde kroner. Størstedelen af legaterne er på 10-40.000 kr. Der uddeles 100-200 legater årligt.

Legatansøgninger og deres behandling

Der benyttes ikke skemaer til ansøgninger, der - i det omfang det er relevant - skal indeholde oplysning om:

  • Ansøgers navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, og CPR-nr., CVR-nr. eller SE-nr.
  • Beskrivelse af og tidsplan for det projekt/formål, der søges støtte til
  • Budget
  • Oplysning om allerede modtagne støttetilsagn og omfanget af egenfinansiering
  • Oplysning om og/eller dokumentation for ansøgers kvalifikationer – hvis relevant med fotos
  • Forskningsprotokol og lægmandsresumé (for så vidt angår ansøgninger om støtte til forskning)

Dokumentationsmateriale returneres ikke

Ansøgninger behandles i løbet af tre måneder fra fonden har modtaget dem, og ansøgere orienteres straks, når deres ansøgninger imødekommes. Som følge af mængden af ansøgninger orienterer fonden derimod ikke om afslag.

Beskatning

Legater er normalt skattepligtige for modtagerne, og fonden er forpligtet til at foretage indberetning til SKAT om legater uanset om de - som fx. visse studierejselegater - er skattefri.


Bestyrelse

Advokat Troels Helmer Nielsen (formand)
Projektleder, udstillingskurator Annesofie Becker
Direktør Jan Møller
Overlæge Finn Zierau
Professor Maria Fabricius Hansen

Læge, PhD Louise Zierau


Administration

Advokat Troels Helmer Nielsen
Ordrup Have 9
2920 Charlottenlund

troels@thn.dk