Grosserer L. F. Foghts Fond

Grosserer L. F. Foght, der døde i 1958, drev en betydelig forretning med tæpper og tekstiler. Ifølge Grosserer Foghts testamente skulle forretningen såvel som provenuet fra salget af en betydelig kunstsamling tilfalde en fond, der blev oprettet i 1960. Forretningen er efterfølgende solgt, og provenuet tilgået fonden.

Fonden støtter:

Størrelsen af fondens legater varierer betydeligt - fra nogle få tusinde kroner til flere hundrede tusinde kroner. Størstedelen af legaterne er på 10-40.000 kr. Der uddeles 100-200 legater årligt.

Legatansøgninger og deres behandling

Der benyttes ikke skemaer til ansøgninger, der skal fremsendes i ét eksemplar, og som - i det omfang det er relevant - skal indeholde oplysning om:

Dokumentationsmateriale returneres ikke

Ansøgninger behandles i løbet af tre måneder fra fonden har modtaget dem, og ansøgere orienteres straks, når deres ansøgninger imødekommes. Som følge af mængden af ansøgninger orienterer fonden derimod ikke om afslag.

Beskatning

Legater er normalt skattepligtige for modtagerne, og fonden er forpligtet til at foretage indberetning til SKAT om legater uanset om de - som fx. visse studierejselegater - er skattefri.

Bestyrelse

Advokat Troels Helmer Nielsen (formand)
Projektleder, udstillingskurator Annesofie Becker
Direktør Jan Møller
Overlæge Finn Zierau
Lektor Maria Fabricius Hansen

Administration

Advokat Troels Helmer Nielsen
Hjortevangen 7
2920 Charlottenlund


2017-12